Energocert

0911 989 000     info@energocert.sk
INFOLINKA: Po – Pi: 08:00 – 17:00

Chcem ušetriť. Mám záujem o informácie alebo cenovú ponuku!
Najnovšie referencie

Administratívna budova, Bratislava

Administratívna budova, Bratislava

Apartmánový dom, Jazierce

Apartmánový dom, Jazierce

Hotel Národný dom, Banská Bystrica

Hotel Národný dom, Banská Bystrica


VIAC REFERENCIÍ
Ako publikovať
zdieľajte stránku

Energetické hodnotenia

Úvod > Inžinierska činnosť > Energetické hodnotenia

Využite e-kalkulačku pre získanie cenovej ponuky na energetické hodnotenie na mieru.

Od 1. januára 2008 vstúpila do platnosti povinnosť energetickej certifikácie budov podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška 311/2009 MVaRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.

Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je aj tepelno-technický posudok stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy.

Projektovým riešením sú hodnotené navrhnuté stavebné konštrukcie a ich parametre sa upravujú tak, aby svojimi tepelno-technickými vlastnosťami vyhovovali požiadavkám STN 73 0540 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov:

  • Tepelný odpor stavebnej konštrukcie
  • Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie
  • Vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie
  • Množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok
  • Vzduchovú priepustnosť škár a stykov stavebných konštrukcií
  • Tepelná príjmavosť podlahovej konštrukcie
  • Potreba tepla na vykurovanie
  • Tepelná stabilita miestnosti

Tepelno-techncikým posudkom sa predchádza zabudovaniu materiálov a konštrukcií, ktoré by svojimi vlastnosťami nespĺňali požiadavky platných predpisov a noriem, a tým zvyšovali potrebu energie na vykurovanie, emisie CO2 a v nemalej miere zvyšovali aj finančné nároky budovy spojené s vykurovaním.

Energetické hodnotenie budovy v projektovom štádiu určuje potrebu energie na vykurovanie riešenej budovy a slúži na vzájomné porovnanie budov s rovnakými parametrami. Podľa tohto hodnotenia sa budova dá predbežne zatriediť do energetickej triedy A až G, do ktorej sa budova zatrieďuje pri energetickej certifikácii budovy.

Správny tepelno-technický posudok stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy je základným predpokladom pre výstavbu energeticky úspornej budovy s dlhodobým šetrením energiou na vykurovanie a spolu s tým spojenými finančnými nákladmi.

Využite e-kalkulačku pre získanie cenovej ponuky na energetické hodnotenie na mieru.Sledujte naše novinky na Facebooku alebo cez e-mail


logo

Sme pripravení pre našich klientov poskytovať naše služby celoslovensky. Vyberte si prevádzku, ktorá je k vám najbližšie, kontaktujte nás a radi sa vám budeme venovať.

ENERGOCERT GROUP s.r.o.

KANCELÁRSKE PRIESTORY:
Cementárenská 15 (Budova Cevaservisu)

900 31 Stupava
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Sama Tomášika 3139/51

900 31 Stupava
Slovenská Republika
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

IČO: 45 650 098
DIČ: 2023091015
IČ DPH: SK2023091015

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18793/S

ENERGOCERT s.r.o.

KANCELÁRSKE PRIESTORY:
Cementárenská 15 (Budova Cevaservisu)

900 31 Stupava
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Sama Tomášika 3139/51

900 31 Stupava
Slovenská Republika
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

IČO: 44 635 664
DIČ: 2022767857
IČ DPH: -----

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 56971/B

Prihláste sa na odber noviniek


Získajte najlepšiu cenu s e-kalkulačkou