Energocert

Chcem ušetriť. Mám záujem o informácie alebo cenovú ponuku!
Najnovšie referencie

Administratívna budova, Bratislava

Administratívna budova, Bratislava

Apartmánový dom, Jazierce

Apartmánový dom, Jazierce

Hotel Národný dom, Banská Bystrica

Hotel Národný dom, Banská Bystrica


VIAC REFERENCIÍ
Legislatíva
zdieľajte stránku

Legislatíva

Úvod > Inžinierska činnosť > Legislatíva

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov stanovuje na úrovni EÚ smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. Jej cieľom je podporovať lepšiu energetickú hospodárnosť budov v spoločenstve, berúc do úvahy vonkajšie klimatické podmienky, ako aj požiadavky na teplotu vnútorného prostredia a hospodárnosť prevádzky budov. Jednou z jej požiadaviek je aj energetická certifikácia budov.Zákon č. 300/2012 Z. z.

ikona pdfZákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon tiež vyhlasuje za platnú vyhlášku č.364/2012.

 

Zákon č. 555/2005 s vyznačenými zmenami podľa zákona č. 300/2012

ikona pdfKonsolidované znenie zákona č. 555/2005 Z. z. a č. 300/2012 Z. z.

 

 

 

Vyhláška č. 364 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ikona pdfVyhláškou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov

ikona pdfZákon z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Zákon č. 300/2012 Z. z.

ikona pdfZákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon tiež vyhlasuje za platnú vyhlášku č.364/2012.

 

Zákon č. 555/2005 s vyznačenými zmenami podľa zákona č. 300/2012

ikona pdfKonsolidované znenie zákona č. 555/2005 Z. z. a č. 300/2012 Z. z.

 

 

 

Vyhláška č. 364 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ikona pdfVyhláškou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov

ikona pdfZákon z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Zákon 476/2008 o efektívnosti pri používaní energie

ikona pdfZákon zo 4. novembra 2008 o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

 

Zákon č. 300/2012 Z. z.

ikona pdfZákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon tiež vyhlasuje za platnú vyhlášku č.364/2012.

 

Zákon č. 555/2005 s vyznačenými zmenami podľa zákona č. 300/2012

ikona pdfKonsolidované znenie zákona č. 555/2005 Z. z. a č. 300/2012 Z. z.

 

 

 

Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov

ikona pdfZákon z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Zákon 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

ikona pdfZákon z 13. decembra 2006 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 
Sledujte naše novinky na Facebooku alebo cez e-mail
Sme pripravení pre našich klientov poskytovať naše služby celoslovensky. Vyberte si prevádzku, ktorá je k vám najbližšie, kontaktujte nás a radi sa vám budeme venovať.

ENERGOCERT GROUP s.r.o.

KANCELÁRSKE PRIESTORY:
Cementárenská 15 (Budova Cevaservisu)

900 31 Stupava
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Sama Tomášika 3139/51

900 31 Stupava
Slovenská Republika
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

IČO: 45 650 098
DIČ: 2023091015
IČ DPH: SK2023091015

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18793/S

ENERGOCERT s.r.o.

KANCELÁRSKE PRIESTORY:
Cementárenská 15 (Budova Cevaservisu)

900 31 Stupava
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Sama Tomášika 3139/51

900 31 Stupava
Slovenská Republika
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

IČO: 44 635 664
DIČ: 2022767857
IČ DPH: -----

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 56971/B

Prihláste sa na odber noviniek


Získajte najlepšiu cenu s e-kalkulačkou