Energocert

0911 989 000     info@energocert.sk
INFOLINKA: Po – Pi: 08:00 – 17:00

Chcem ušetriť. Mám záujem o informácie alebo cenovú ponuku!
Najnovšie referencie

Administratívna budova, Bratislava

Administratívna budova, Bratislava

Apartmánový dom, Jazierce

Apartmánový dom, Jazierce

Hotel Národný dom, Banská Bystrica

Hotel Národný dom, Banská Bystrica


VIAC REFERENCIÍ
Certifikáty
zdieľajte stránku

Energetická certifikácia

Úvod > Inžinierska činnosť > Energetická certifikácia Certifikácia 1Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti. Jednotlivé budovy sa v rámci svojich kategórií zatrieďujú podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G.

Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie a najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A prípadne triedu B, úplne zlé a nevyhovujúce budovy majú triedu G.

Energetická certifikácia je povinná:

  1. pri dokončení novej budovy
  2. pri dokončení významnej obnovy
  3. pri predaji budovy
  4. pri prenájme budovy

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:

Certifkacia-kategórieB1 - rodinné,
B2 - bytové domy,
B3 - administratívne budovy,
B4 - budovy škôl a školských zariadení,
B5 - budovy nemocníc
B6 - budovy hotelov a reštaurácií,
B7 - športové haly a iné budovy určené na šport
B8 - budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
B9 - ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu, alebo budovy so zmiešaným účelom využitia

Čo, ak budova nie je zateplená?

Energetický certifikát budovy (ECB) je možné vyhotoviť aj na budovu, ktorá ešte nie je zateplená, ale všetky technológie sú už v nej osadené (systém na vykurovanie a prípravu teplej vody, rekuperácia...). Pokiaľ nám napíšete, čím a ako plánujete budovu zatepľovať (materiál a jeho hrúbka), tento údaj budeme zohľadňovať v návrhu opatrení a energetický certifikát bude prepočítaný aj po budúcom zateplení (po realizácii návrhu opatrení). S takýmto energetickým certifikátom jednak stavbu môžete skolaudovať a jeho bude platný aj po zateplení. Navyše uvidíte rozdiel spotreby energie medzi zateplenou a nezateplenou budovou. Častokrát klienti potrebujú certifikát (či už kvôli úverom, kolaudácii, nutnému presťahovaniu sa...), keď ešte nemá budova hotovú fasádu a obávajú sa, či sa môže EC vyhotoviť alebo nie. Odpoveď je teda: môže, po zateplení ECB platí ďalej bez nutnosti jeho prerobenia po celú dobu svojej platnosti (10 rokov), navyše je výhoda tá, že viete porovnať spotrebu energie medzi nezateplenou a zateplenou budovou.

Pre RD je cena od 165 €. Ceny pre ostatné budovy sú závislé od kategórie budovy a jej rozlohy. Vyplňte našu e-kalkulačku a dostaňte ponuku obratom.

Ste developer?

Staviate viac objektov naraz?

Neváhajte nás kontaktovať a určite dohodneme podmienky k obojstrannej spokojnosti.

Je cenová ponuka konečná?

Často dostávame otázky od investorov na tému ceny. Totiž niektoré praktiky konkurenčných firiem sú také, že sľúbia nízku cenu, po začatí výpočtu investora kontaktujú a ponúkajú mu iné záležitosti ako napríklad výpočet energetického hodnotenia, ktoré je samozrejme spoplatnené mimo ceny za vypracovanie energetického certifikátu a tvrdia, že bez tohto hodnotenia nie je možné energetický certifikát vyhotoviť. Nie je to pravda, u nás máte zaručené korektné jednanie a nebudeme vám núkať žiadne doplňujúce výpočty, ktoré by sme chceli spoplatniť. Cena, ktorú máte uvedenú v cenovej ponuke, je zároveň cena konečná, vrátane poštovného.

Na čo si treba dávať pozor

Dobre je vedieť aj skutočnosť, že nie každý môže energetické certifikáty vydávať a registrovať, musí to byť osoba ktorá má odbornú spôsobilosť na výkon energetickej certifikácie budov. Každý energetický certifikát musí byť po vyhotovení registrovaný na stránke MDVaRR www.inforeg.sk a vy ako investor si môžete tento certifikát aj overiť, či je skutočne zaregistrovaný a to v centrálnom registri energetických certifikátov:

Vyhľadávanie - Centrálny register energetických certifikátov budov

Po zadaní konkrétnych údajov vašej stavby vám ju musí v registri energetických certifikátov systém vyhľadať.

Energetický certifikát sa vyhotovuje podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v dvoch origináloch, jeden patrí stavbe (investorovi), druhý je v archíve zhotoviteľa. Je dôležité vedieť, že energetický certifikát budovy je vlastne ako "občiansky preukaz" budovy, ktorý je neprenosný a nepatrí nikomu inému, len budove samotnej. Aj stavebný úrad teda do certifikátu môže iba nahliadnuť, poprípade si s neho spraviť kópiu, v princípe to ale nie je nutné, pretože aj ten vie využiť dohľadanie konkrétneho energetického certifikátu v systéme tak ako aj ako vy. Je možné vyhotoviť aj kópiu energetického certifikátu s originálnymi pečiatkami, už ale na každej strane podľa už spomínaného zákona musí byť krížom vodotlač: DUPLIKÁT, prosíme vás teda originál nikomu neodovzdávať, patrí iba stavbe. V prípade predaja stavby sa energetický certifikát budovy postupuje spolu s budovou novému majiteľovi.

Využite e-kalkulačku pre získanie cenovej ponuky na energetický certifikát na mieru.Sledujte naše novinky na Facebooku alebo cez e-mail


logo

Sme pripravení pre našich klientov poskytovať naše služby celoslovensky. Vyberte si prevádzku, ktorá je k vám najbližšie, kontaktujte nás a radi sa vám budeme venovať.

ENERGOCERT GROUP s.r.o.

KANCELÁRSKE PRIESTORY:
Cementárenská 15 (Budova Cevaservisu)

900 31 Stupava
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Sama Tomášika 3139/51

900 31 Stupava
Slovenská Republika
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

IČO: 45 650 098
DIČ: 2023091015
IČ DPH: SK2023091015

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18793/S

ENERGOCERT s.r.o.

KANCELÁRSKE PRIESTORY:
Cementárenská 15 (Budova Cevaservisu)

900 31 Stupava
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Sama Tomášika 3139/51

900 31 Stupava
Slovenská Republika
Mob.: +421 911 989 000
E-mail:

IČO: 44 635 664
DIČ: 2022767857
IČ DPH: -----

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 56971/B

Prihláste sa na odber noviniek


Získajte najlepšiu cenu s e-kalkulačkou